Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Gierczuk:200,
   author    = "Gierczuk, S",
   title    = "Rola zabezpieczeń upływowych w kopalnianych sieciach IT",
   month    = "Maj",
   year     = "2008",
   note     = "praca dyplomowa USM",
}