Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Pictures / PICTURE-ENY-HIST-2008-001

Zdjęcia pracowników Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej
2005-01-06
Photographer: N, N

Caption
Siedzą od lewej: Leszek Peszyński, Adam Gubański, Piotr Ruczewski, prof. Tadeusz Łobos, prof. Adam Skopec, Jarosław Szymańda, Czesław Stec. Stoją: Tomasz Sikorski, Jacek Rezmer, Paweł Kostyła, Zbigniew Leonowicz, Zbigniew Wacławek, Przemysław Janik, Lesław Ładniak.

Resources

© CERN Geneva
Access to Fulltext
© Wroclaw University of Technology: The use of photos requires prior authorization (from WUT). The words WUT Photo must be quoted for each use.
Record created 2008-09-26, last modified 2008-09-27

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(1375)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1367)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1348)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001
(1344)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1337)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.