Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@unpublished{N:215,
   author    = "N, N",
   title    = "Zdjęcia pracowników Zakładu Elektrotechniki
           Teoretycznej",
   month    = "Sty",
   year     = "2005",
}