Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000215 001__ 215
000000215 037__ $$aPICTURE-ENY-HIST-2008-001
000000215 041__ $$aeng
000000215 100__ $$aN, N
000000215 245__ $$aZdjęcia pracowników Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej
000000215 260__ $$c2005-01-06
000000215 520__ $$aSiedzą od lewej: Leszek Peszyński, Adam Gubański, Piotr Ruczewski, prof. Tadeusz Łobos, prof. Adam Skopec, Jarosław Szymańda, Czesław Stec. Stoją: Tomasz Sikorski, Jacek Rezmer, Paweł Kostyła, Zbigniew Leonowicz, Zbigniew Wacławek, Przemysław Janik, Lesław Ładniak.
000000215 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000215 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/215/files/$$zAccess to Fulltext
000000215 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:215$$pglobal
000000215 980__ $$aPICTURE