Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Pelczar:224,
   author    = "Pelczar, P",
   title    = "Elektrownia wiatrowa w systemie energetycznym. Pomiary,
           zjawiska, ocena.",
   month    = "Wrz",
   year     = "2008",
   note     = "praca dyplomowa magisterska, promotor Z. Leonowicz",
}