Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2008-019

Zastosowanie programu Matlab wraz z analizatorem SigLab w badaniach laboratoryjnych filtrów analogowych

Bachry, A ; Piotrowicz, J ; Stec, C

1997-12-22

Abstract: W opracowaniu przedstawiono możliwość wykorzystania pakietu SigLab do bezpośredniego wyznaczania charakterystyk filtrów analogowych. Przedstawiono metodę pomiaru charakterystyk amplitudowo-fazowych laboratoryjnego modelu filtru selektywnego RC za pomocą wirtualnego instrumentu pomiarowego VSS wchodzącego w skład pakietu SigLab. Sformułowano dydaktyczny, pomocniczy program pozwalający na symulację i modelowanie charakterystyk amplitudowo-fazowych filtrów w pakiecie Matlab.

Keyword(s): Matlab ; Siglab ; filtr ; czwórnik
Note: Konferencja Kiekrz, 1998


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/23/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2008-019

Record created 2008-03-07, last modified 2008-03-09

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(1034)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1027)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1015)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1014)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(1001)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.