Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000023 001__ 23
000000023 037__ $$aENY-ARTICLE-2008-019
000000023 041__ $$apol
000000023 100__ $$aBachry, A
000000023 245__ $$aZastosowanie programu Matlab wraz z analizatorem SigLab w badaniach laboratoryjnych filtrów analogowych
000000023 260__ $$c1997-12-22
000000023 300__ $$a4p
000000023 500__ $$aKonferencja Kiekrz, 1998
000000023 520__ $$aW opracowaniu przedstawiono możliwość wykorzystania pakietu SigLab do bezpośredniego wyznaczania charakterystyk filtrów analogowych. Przedstawiono metodę pomiaru charakterystyk amplitudowo-fazowych laboratoryjnego modelu filtru selektywnego RC za pomocą wirtualnego instrumentu pomiarowego VSS wchodzącego w skład pakietu SigLab. Sformułowano dydaktyczny, pomocniczy program pozwalający na symulację i modelowanie charakterystyk amplitudowo-fazowych filtrów w pakiecie Matlab. 
000000023 6531_ $$aMatlab
000000023 6531_ $$aSiglab
000000023 6531_ $$afiltr
000000023 6531_ $$aczwórnik
000000023 700__ $$aPiotrowicz, J
000000023 700__ $$aStec, C
000000023 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000023 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/23/files/$$zAccess to Fulltext
000000023 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:23$$pglobal
000000023 980__ $$aARTICLE