Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Bachry:23,
   author    = "Bachry, A and Piotrowicz, J and Stec, C",
   title    = "Zastosowanie programu Matlab wraz z analizatorem SigLab w
           badaniach laboratoryjnych filtrów analogowych",
   number    = "ENY-ARTICLE-2008-019",
   pages    = "4p",
   month    = "Gru",
   year     = "1997",
   note     = "Konferencja Kiekrz, 1998",
}