Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Thesis / ENY-THESIS-2008-010

Zakłócenia wprowadzane do sieci na podstawie analizy poboru energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym

Bernaciak, G (Politechnika Wrocławska)

2008-09-30

Abstract: Praca dyplomowa wykonywana jest na potrzeby zakładu produkcyjnego znajdującego się w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w którym to zatrudniony jestem na stanowisku Inżyniera Przemysłowego. Dynamiczny postęp techniki, zwłaszcza w dziedzinie energoelektroniki powoduje, że coraz więcej jest przyłączanych do sieci elektroenergetycznej odbiorników nieliniowych. Do nich należą głównie urządzenia elektroniczne, energoelektroniczne oraz urządzenia o charakterze obciążeń łukowych w tym wyładowcze źródła światła czy piece łukowe. Od strony sieci elektroenergetycznej odbiorniki te widziane są nie tylko jak elementy nieliniowe, ale także i o szybkozmiennym charakterze obciążenia. Do odbiorników o nieliniowym charakterze obciążeń należy zaliczyć szczególnie układy prostownikowe a zwłaszcza układy z pojemnościowym filtrem napięcia. Są to układy stanowiące dla sieci zasilającej odbiorniki o charakterze ekstremalnie nieliniowym. Pobierają one z sieci prąd o charakterze impulsowym, co w konsekwencji powoduje odkształcenie napięcia w sieci elektroenergetycznej . Zależnie od ich mocy, rodzaju i zastosowania są to urządzenia jedno lub trójfazowe. Do urządzeń jednofazowych wykorzystujących omawiane układy prostownikowe należą powszechnie stosowane odbiorniki domowego użytku oraz odbiorniki wykorzystywane w biurach, hotelach, sklepach itp. Dotyczy to przede wszystkim odbiorników RTV, komputerów, kuchenek mikrofalowych oraz wielu odbiorników małej mocy zasilanych z ogólnodostępnej sieci niskiego napięcia. Moc pojedynczych urządzeń tego typu jest niewielka, ale ich masowe stosowanie powoduje znaczny wpływ na parametry jakości energii. Urządzenia trójfazowe, które wykorzystują układy prostownikowe z pojemnościowym filtrem napięcia znajdują głównie zastosowanie w układach przekształtnikowych do sterowania napędów elektrycznych. Są to urządzenia średniej i większej mocy. Najczęściej odbiorniki energii elektrycznej wprowadzające zakłócenia do sieci same przeznaczone są do pracy przy napięciu zasilającym odpowiadającym określonym wymaganiom, których parametrami są: częstotliwość, stałość napięcia w określonych granicach, symetria i kształt krzywej napięcia. Odkształcenie napięcia od sinusoidy jest jednym z parametrów jakości energii elektrycznej. Miara odkształcenia jest zawartość wyższych harmonicznych. Właśnie analiza wyższych harmonicznych będzie głównym punktem realizacji tematu mojej pracy dyplomowej. To właśnie one powodują odkształcenie krzywej napięcia i prądu (co jest źródłem błędów pomiarów mocy), spadek cos fi a zatem wzrost tg fi ponad wartość umowną i wzrost ponadnormatywnego poboru mocy. Wraz z postępem czasu, jestem przekonany, iż dystrybutorzy energii elektrycznej w umowach będą zawierali nie tylko dopuszczalna wartość tg fi ale także zawartości wyższych harmonicznych zakłócających siec energetyczna. Cel i zakres pracy Opracowanie kryteriów oceny parametrów jakości energii oraz przedstawienie podstawowych problemów z rozliczaniem odbiorców za energie elektryczną na podstawie pomiarów uzyskanych na terenie wybranego zakładu produkcyjnego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podsumowanie Przeprowadzone badania są z pewnością bardzo duża skarbnica informacji, które, w ramach wykonywanej służbowo pracy, zostaną przeze mnie wykorzystane dla dobra zakładu. W pierwszej kolejności należy zająć się dużym poborem energii i w okresach nieprodukcyjnych ze względu na niepotrzebnie ponoszone dodatkowe koszty, które wpływają na cenę końcowych wyrobów. W dobie szeroko pojętych optymalizacji i dążenia do konkurencyjności cen będzie to dobrym wyborem zainteresowania. W następnych etapach, mając wytypowane urządzenia lub gniazda urządzeń, wskazane będzie ponowne wypożyczenie analizatora aby dokładnie wytypować największych „sprawców” wprowadzanych zakłóceń. Ponieważ wprowadzane zakłócenia są istotnym problemem i we wspólnym interesie, zarówno odbiorcy jak i spółki dystrybucyjnej, leży ich ograniczenie należy więc będzie im przeciwdziałać instalując pasywne lub aktywne filtry harmonicznych. Poddać analizie należy również zużycie mocy biernej i skalkulować opłacalność modernizacji baterii i kondensatorów. O ile będzie to możliwe, należy śledzić parametry dostarczanej energii elektrycznej i jeśli to konieczne zobligować dostawce do utrzymywania jej jakości zgodnie z wytycznymi normy EN50160. Uzyskane pomiary są również cenne z punktu widzenia nauki, mogą dostarczyć istotnych informacji o zakłóceniach jakie mogą wprowadzać duże zakłady produkcyjne oraz posłużyć dalszym badaniom, np. pod kątem wprowadzanych interharmonicznych. W związku z powyższym stwierdzam, iż cel pracy został osiągniety.

Keyword(s): jakość energii ; analizator jakości energii ; zakłócenia ; Fluke 1760
Note: Dane pomiarowe [Measurement data -Fluke 1760 - 1 week - are availabla here:](PQanalyse Fluke 1760) są dostępne: http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/PQAnalyse_Fluke_data.zip (144MB) praca magisterska pod kierunkiem Z. Leonowicza


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/243/files/

Cited by: try citation search for ENY-THESIS-2008-010

Record created 2008-10-15, last modified 2008-11-03

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(1604)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1571)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(1561)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1541)  Elektrownia wiatrowa w systemie energetycznym. Pomiary, zjawiska, ocena. - Pelczar, P - ENY-THESIS-2008-009
(1535)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.