Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Bernaciak:243,
   author    = "Bernaciak, G",
   title    = "Zakłócenia wprowadzane do sieci na podstawie analizy
           poboru energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym",
   month    = "Wrz",
   year     = "2008",
   note     = "Dane pomiarowe [Measurement data -Fluke 1760 - 1 week - are
           availabla here:](PQanalyse Fluke 1760) są dostępne:
           http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/PQAnalyse_Fluke_data.zip 
           (144MB)

praca magisterska pod kierunkiem Z. Leonowicza ",
}