Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2008-196

Nowa metoda eliminacji łuku zakłóceniowego w urządzeniach elektrycznych

Klajn, A (Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki) ; Markiewicz, H (Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki) ; Surówka, I (Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki)

2004-11-26

Abstract: Zgaszenie łuku zakłóceniowego w ciągu kilku pierwszych milisekund od chwili wystąpienia zwarcia łukowego, może całkowicie wyeliminować lub ograniczyć do minimum straty jakie powodują zwarcia łukowe w urządzeniach elektrycznych. Przedmiotem referatu jest prezentacja badań zmierzających do opracowania metody szybkiego gaszenia łuku zakłóceniowego palącego się w powietrzu za pomocą łuku próżniowego, który jest do niego równolegle zapalany. Łuk próżniowy, jako wyładowanie o znacznie mniejszej energii, stanowi bardziej dogodną drogę przepływu prądu zwarciowego, dzięki czemu łuk powietrzny gaśnie. W referacie przedstawiono uproszczone obliczenia energii obydwu wyładowań oraz wyniki laboratoryjnych badań eksperymentalnych, które potwierdziły ideę metody oraz skuteczność gaszenia łuku powietrznego w przebadanych warunkach.

Keyword(s): łuk zakłóceniowy ; łuk próżniowy
Note: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze – SIECI 2004 V Konferencja Naukowo-Techniczna, pp. 245-252


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/250/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2008-196

Record created 2008-11-03, last modified 2008-11-03

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(956)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(952)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(950)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(939)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011
(933)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.