Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Klajn:250,
   author    = "Klajn, A and Markiewicz, H and Surówka, I",
   title    = "Nowa metoda eliminacji łuku zakłóceniowego w
           urządzeniach elektrycznych",
   number    = "ENY-ARTICLE-2008-196",
   pages    = "8p",
   month    = "Lis",
   year     = "2004",
   note     = "Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze – SIECI 2004 V
           Konferencja Naukowo-Techniczna, pp. 245-252",
}