Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Leonowicz:25,
   author    = "Leonowicz, Z and Lobos, T and Ruczewski, P and Szymanda, J",
   title    = "Analiza okresowych przebiegów odkształconych z
           zastosowaniem statystyk wyższych rzędów",
   number    = "ENY-ARTICLE-2008-021",
   pages    = "4p",
   month    = "Lut",
   year     = "1997",
   note     = "SPETO, 1997",
}