Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Thesis / ENY-THESIS-2008-004

Analiza sygnałów okresowych metodami statystyk wyższych rzędów

Leonowicz, Z

1997-04-05

Abstract: Celem pracy jest zbadanie przydatności zastosowania statystyk czwartego rzędu (kumulantów) do estymacji widma wybranych sygnałów spotykanych w elektrotechnice. Praca zawiera dokładny opis teoretyczny zastosowanych metod estymacji widma: maksymalnego prawdopodobieństwa (ML), Pisarenki, MUSIC i minimum normy (MN). Przedstawiono ideę zastosowania statystyk wyższych rzędów w miejsce macierzy korelacji będącej zwykle podstawą powyższych metod estymacji widma. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki estymacji widma sygnałów odkształconych, dyskusję nad zaletami i wadami poszczególnych metod oraz możliwe obszary zastosowań statystyk wyższych rzędów

Keyword(s): sygnały okresowe ; kumulanty ; statystyki wyższych rzędów
Note: (c) 1997


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/26/files/

Cited by: try citation search for ENY-THESIS-2008-004

Record created 2008-03-07, last modified 2008-03-09

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(1328)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1311)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1310)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1298)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011
(1291)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.