Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000026 001__ 26
000000026 037__ $$aENY-THESIS-2008-004
000000026 041__ $$apol
000000026 100__ $$aLeonowicz, Z
000000026 245__ $$aAnaliza sygnałów okresowych metodami statystyk wyższych rzędów
000000026 260__ $$c1997-04-05
000000026 300__ $$a78p
000000026 500__ $$a(c) 1997
000000026 520__ $$aCelem pracy jest zbadanie przydatności zastosowania statystyk czwartego rzędu (kumulantów) do estymacji widma wybranych sygnałów spotykanych w elektrotechnice. Praca zawiera dokładny opis teoretyczny zastosowanych metod estymacji widma: maksymalnego prawdopodobieństwa (ML), Pisarenki, MUSIC i minimum normy (MN). Przedstawiono ideę zastosowania statystyk wyższych rzędów w miejsce macierzy korelacji będącej zwykle podstawą powyższych metod estymacji widma. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki estymacji widma sygnałów odkształconych, dyskusję nad zaletami i wadami poszczególnych metod oraz możliwe obszary zastosowań statystyk wyższych rzędów
000000026 6531_ $$asygnały okresowe
000000026 6531_ $$akumulanty
000000026 6531_ $$astatystyki wyższych rzędów
000000026 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000026 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/26/files/$$zAccess to Fulltext
000000026 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:26$$pglobal
000000026 980__ $$aTHESIS