Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Leonowicz:26,
   author    = "Leonowicz, Z",
   title    = "Analiza sygnałów okresowych metodami statystyk wyższych
           rzędów",
   month    = "Kwi",
   year     = "1997",
   note     = "(c) 1997",
}