Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Thesis / ENY-THESIS-2008-011

Tendencje oraz perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce

Szczypko, A (Politechnika Wrocławska)

2008-09-22

Abstract: Coraz droższe oraz wyczerpujące się konwencjonalne paliwa energetyczne skłaniają człowieka do poszukiwań alternatywnych odnawialnych źródeł energii. Wszelkie dążenia do większego wykorzystania alternatywnych, odnawialnych źródeł energii mają na celu przede wszystkim ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie degradacji wód i gleby oraz zmniejszenie zużycia najszybciej wyczerpujących się tradycyjnych, konwencjonalnych paliw. W ostatnich latach coraz większą rolę odgrywa odzyskiwanie i wykorzystywanie biogazu rolniczego. Planowanie, budowanie i użytkowanie instalacji do odzyskiwania biogazu z podłoży bogatych w substancje biogenne, z punktu widzenia zyskującej na znaczeniu polityki energetycznej i proekologicznej, staje się – szczególnie w krajach rolniczych – coraz bardziej uzasadnione i opłacalne. Obserwowany od lat wzrost znaczenia biogazowni oraz produkcji energii pochodzącej z biogazu należy tłumaczyć przede wszystkim zmianami regulacji prawnych, wprowadzeniem programów pilotażowych, systemów dopłat jak również zmianą ludzkiej mentalności, czy po porostu chęcią zysku. Wśród potencjalnych nabywców panuje jednak w dalszym ciągu niepewność związana z tym, iż na podstawie dostępnych informacji trudno jest jednoznacznie ocenić opłacalność inwestycji. Należy zatem uczynić wszystko, aby wykorzystać potencjał energetyczny i ekonomiczny biogazu. Celem niniejszej pracy jest próba wdrożenia potencjalnych inwestorów jak również samych rolników czy odpowiednich Organów Państwowych zarządzających prawdziwymi złotymi złożami biogazu, dotycząca technicznych, organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych aspektów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem biogazu rolniczego.

Keyword(s): biogaz ; analiza opłacalności ; technologia
Note: praca dyplomowa pod kierunkiem Z.Leonowicza


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/287/files/

Cited by: try citation search for ENY-THESIS-2008-011

Record created 2008-12-23, last modified 2008-12-23

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(1285)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1273)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1260)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1246)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011
(1237)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.