Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Szczypko:287,
   author    = "Szczypko, A",
   title    = "Tendencje oraz perspektywy rozwoju technologii biogazowych
           w Polsce",
   month    = "Wrz",
   year     = "2008",
   note     = "praca dyplomowa pod kierunkiem Z.Leonowicza",
}