Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000305 001__ 305
000000305 037__ $$aENY-ARTICLE-2009-244
000000305 041__ $$aeng
000000305 088__ $$aAK I07/2005/I-002
000000305 100__ $$aLeonowicz, Z$$uWroclaw University of Technology, Poland
000000305 245__ $$aModel order selection criteria: comparative study and applications
000000305 260__ $$c2005-01-19
000000305 300__ $$a4p
000000305 500__ $$aPrzeglad Elektrotechniczny, 2005, R.81, No. 2, pp. 47-50.
000000305 520__ $$aA practical application of information theoretic criteria is presented in this paper. Eigenvalue decomposition of the signal correlation matrixbased AIC, MDL and MIBS criteria are investigated and used for online estimation of time varying parameters of harmonic signals in power systems.===PL===Artykuł przedstawia kryteria i porównanie metod redukcji modelu procesu. Przedstawiono i porównano różne kryteria bazujące na dekompozycji macierzy korelacji według wartości własnych: AIC, MDL i MIBS. Porównania dokonano na sygnałach harmonicznych odpowiadających układowi niestacjonarnemu.
000000305 6531_ $$acriteria of model reduction
000000305 6531_ $$asignal processing
000000305 700__ $$aKarvanen, J$$uLaboratory Advanced Brain Signal Processing, Japan
000000305 700__ $$aTanaka, T$$uTokyo University of Agriculture and Technology, Japan
000000305 700__ $$aRezmer, J$$uWroclaw University of Technology, Poland
000000305 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000305 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/305/files/$$zAccess to Fulltext
000000305 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:305$$pglobal
000000305 980__ $$aARTICLE