Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Lisowski:318,
   author    = "Lisowski, M",
   title    = "Wzorzec stratności dielektrycznej przy niskich
           częstotliwościach",
   number    = "ENY-ARTICLE-2009-256. RK I07/2008/I-059",
   pages    = "8p",
   month    = "Paź",
   year     = "2008",
   note     = "Podstawowe problemy metrologii. PPM '08, Sucha Beskidzka,
           11-14 maja 2008. Katowice : Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow.,
           2008. s. 117-124",
}