Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Thesis / ENY-THESIS-2009-012

Termowizyjne badania generatorów prądotwórczych

Cieslak, T (Politechnika Wrocławska)

2009-05-28

Abstract: Zagadnienie promieniowania podczerwonego, technik termograficznych, metody pomiarów nadal często są nowością dla osób, które będą wykorzystywać kamery termowizyjne. W pracy tej przedstawiono teorię termografii, sposoby pomiarów kamerami termowizyjnymi, omówienie problematyki związanej z rejestrowaniem i interpretacją wyników, opisy najczęściej występujących problemów, zjawiska mające wpływ na wyniki pomiaru. Szczegółowo opracowano zagadnienia badania elementów generatorów prądotwórczych dużej mocy. 2. Zakres pracy. W części teoretycznej zawarto wiele podstawowych wiadomości dotyczących sposobów pomiaru temperatury, opisano Międzynarodową Skali temperatury 1990 (MTS-90) oraz zestawiono różne skale temperatur wykorzystywanych w praktyce pomiarowej (rozdz.3.1.). Wyjaśniono także pojęcia i skróty charakterystyczne dla dziedziny termografii (rozdz. 3.2.). W ujęto również historię techniki podczerwieni (rozdz. 3.3.) oraz praw wykorzystywanych podczas pomiarów termowizyjnych (rozdz.3.4.). Rozdział 3.5. poświęcony został podstawom pomiarów za pomocą kamery termowizyjnej. Zawarto w nim opisy zjawisk pozwalających na zdalny pomiar temperatury oraz wpływ otoczenia na przebieg pomiarów. Umieszczono również w tej części wskazówki pozwalające na dobór odpowiednich wartości emisyjności dla danego badanego obiektu. W następnym rozdziale (rozdz. 3.6.) omówiono kamerę, która jest głównym elementem pozwalającym na rejestrowanie rozkładu temperatur, jej budowę, sposób działania, podstawowe parametry. Dokonano także przeglądu urządzeń termowizyjnych oraz oprogramowania pozwalającego na obróbkę i interpretację danych pochodzących z kamer. Kolejna część pracy poświęcona została praktycznej stronie pomiarów, uwzględnia problemy powstałe podczas badań i interpretacje wyników. Rozdział 4.1. ukazuje wszechstronne zastosowanie badań termowizyjnych i wykorzystywanie ich przy rozwoju poszczególnych dziedzin począwszy od przemysłu a skończywszy na medycynie. Informacje tu zamieszczone to jedynie przykłady, jedne z wielu do których wykorzystywana jest termowizja. Pomiary, termogramy i interpretacje wyników, które zamieszczono w rozdziale 4.2 dotyczą elementów i podzespołów generatorów prądotwórczych dużej mocy. Badania wykonano kamerą termowizyjną firmy Flir, model ThermaCAM P65. Prace pomiarowe dokonywano pod nadzorem i za zgodą ALSTOM POWER Sp. z o.o. W ostatnim etapie pracy zestawiono otrzymane wyniki, zlokalizowano usterki, dokonano ponownych pomiarów naprawianych miejsc, określono wady i zalety metod pomiarowych, wynotowano czynniki mające wpływ na wyniki pomiarów oraz sformułowano wnioski.

Keyword(s): badania termowizyjne ; generator ; kamera termowizyjna ; diagnostyka
Note: praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Wrocławska, 2009, promotor: dr Z. Leonowicz


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/321/files/

Cited by: try citation search for ENY-THESIS-2009-012

Record created 2009-05-29, last modified 2009-05-30

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(1234)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1233)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1233)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1218)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001
(1217)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.