Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Cieslak:321,
   author    = "Cieslak, T",
   title    = "Termowizyjne badania generatorów prądotwórczych",
   month    = "Maj",
   year     = "2009",
   note     = "praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Wrocławska,
           2009, promotor: dr Z. Leonowicz",
}