Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000323 001__ 323
000000323 037__ $$aENY-TEACHING-2009-032
000000323 041__ $$apol
000000323 100__ $$aLowkis, B$$uPolitechnika Wrocławska
000000323 245__ $$aRekrutacja 2009 -2010
000000323 260__ $$c2009-05-28
000000323 300__ $$a50p
000000323 520__ $$aKIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI: • Automatyka i Robotyka • Automatyka i Sterowanie w Energetyce • Automatyzacja Maszyn, Pojazdów i Urządzeń • Elektrotechnika • Elektroenergetyka • Inżyniera Elektryczna • Odnawialne źródła energii • Control in Electrical Power Engineering (MSc in English) Program „Podwójny Dyplom” (w języku niemieckim lub angielskim)
000000323 6531_ $$arekrutacja
000000323 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000323 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/323/files/$$zAccess to Fulltext
000000323 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:323$$pglobal
000000323 980__ $$aTEACHING