Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ISBN 978-83-7493-404-6 ENY-ARTICLE-2009-259

Platforma zdalnej edukacji „Moodle” – projektowanie kursu komplementarnego

Szymanda, J (Politechnika Wrocławska) ; Rezmer, J (Politechnika Wrocławska)

2008-03-02

Abstract: W referacie przedstawiono propozycję modyfikacji kursów opracowanych w formie „tradycyjnej”, zmierzającą w kierunku planowania kursów komplementarnych. Kursy komplementarne (blended learning) często w polskich przekładach nazywane są także kursami mieszanymi(autorzy referatu wprowadzają opis: m-kurs). Oba określenia w pełni oddają ideę kształcenia odnoszącego się w odpowiednich proporcjach zarówno do form „tradycyjnych” jak i form szeroko rozumianej edukacji wspomaganej nowoczesnymi środkami przekazu (m.in. multimedia, Internet). Rozważane są zależności pomiędzy kreowanymi formami komplementarnymi i stopniem ich akceptacji przez grupy uczestników (studentów) realizujących zadania według programów dydaktycznych nie tylko obowiązkowych, ale również wybieralnych. Kształcenie ukierunkowane na wykorzystanie nabytej (ale nie „wyuczonej”) wiedzy w zakresie umiejętności diagnozy problemu,innowacyjnego spojrzenia oraz w rezultacie uzyskania rozwiązania postawionego problemu. Propozycja skierowana jest przede wszystkim do pracowników dydaktycznych posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu "tradycyjnym" w szkołach wyższych i średnich. Autorzy na podstawie własnych doświadczeń oraz obserwacji środowiska akademickiego próbują przybliżyć podstawowe zasady planowania procesu kształcenia wspomaganego wybranymi zasobami zdalnej platformy edukacyjnej Moodle.

Keyword(s): dydaktyka ; kształcenie na odległość ; e-learning ; blended learning ; eportal
Note: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008 ISBN 978-83-7493-404-6; str. 131-138


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/324/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2009-259; ISBN 978-83-7493-404-6

Rekord stworzony 2009-08-14, ostatnia modyfikacja 2009-08-16

Podobne rekordy


 
Osoby, które oglądały tę stronę, oglądały również:
(795)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(790)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(790)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(768)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011
(761)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020

 
Oceń ten dokument:
Bądź pierwszy i oceń ten dokument.


Dyskusja nad tym dokumentem:
Rozpocznij dyskusję o tym dokumencie.