Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Szymanda:324,
   author    = "Szymanda, J and Rezmer, J",
   title    = "Platforma zdalnej edukacji „Moodle” – projektowanie
           kursu komplementarnego",
   number    = "ENY-ARTICLE-2009-259. ISBN 978-83-7493-404-6",
   pages    = "2p",
   month    = "Mar",
   year     = "2008",
   note     = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
           2008 ISBN 978-83-7493-404-6; str. 131-138",
}