Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000324 001__ 324
000000324 037__ $$aENY-ARTICLE-2009-259
000000324 041__ $$apol
000000324 088__ $$aISBN 978-83-7493-404-6
000000324 100__ $$aSzymanda, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000324 245__ $$aPlatforma zdalnej edukacji „Moodle” – projektowanie kursu komplementarnego
000000324 260__ $$c2008-03-02
000000324 300__ $$a2p
000000324 500__ $$aOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008 ISBN 978-83-7493-404-6; str. 131-138
000000324 520__ $$aW referacie przedstawiono propozycję modyfikacji kursów opracowanych w formie „tradycyjnej”, zmierzającą w kierunku planowania kursów komplementarnych. Kursy komplementarne (blended learning) często w polskich przekładach nazywane są także kursami mieszanymi(autorzy referatu wprowadzają opis: m-kurs). Oba określenia w pełni oddają ideę kształcenia odnoszącego się w odpowiednich proporcjach zarówno do form „tradycyjnych” jak i form szeroko rozumianej edukacji wspomaganej nowoczesnymi środkami przekazu (m.in. multimedia, Internet). Rozważane są zależności pomiędzy kreowanymi formami komplementarnymi i stopniem ich akceptacji przez grupy uczestników (studentów) realizujących zadania według programów dydaktycznych nie tylko obowiązkowych, ale również wybieralnych. Kształcenie ukierunkowane na wykorzystanie nabytej (ale nie „wyuczonej”) wiedzy w zakresie umiejętności diagnozy problemu,innowacyjnego spojrzenia oraz w rezultacie uzyskania rozwiązania postawionego problemu. Propozycja skierowana jest przede wszystkim do pracowników dydaktycznych posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu "tradycyjnym" w szkołach wyższych i średnich. Autorzy na podstawie własnych doświadczeń oraz obserwacji środowiska akademickiego próbują przybliżyć podstawowe zasady planowania procesu kształcenia wspomaganego wybranymi zasobami zdalnej platformy edukacyjnej Moodle.
000000324 6531_ $$adydaktyka
000000324 6531_ $$akształcenie na odległość
000000324 6531_ $$ae-learning
000000324 6531_ $$ablended learning
000000324 6531_ $$aeportal
000000324 700__ $$aRezmer, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000324 8560_ $$fjaroslaw.szymanda@pwr.wroc.pl
000000324 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/324/files/$$zAccess to Fulltext
000000324 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:324$$pglobal
000000324 980__ $$aARTICLE