Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000327 001__ 327
000000327 037__ $$aENY-OTHER-2009-002
000000327 041__ $$apol
000000327 088__ $$abrak
000000327 100__ $$aRosolowski, E
000000327 245__ $$aKomputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych. Przykłady.
000000327 260__ $$c2009-09-03
000000327 500__ $$aadgdafg
000000327 520__ $$aZamieszczone przykłady są uzupełnieniem materiału zawartego w książce. W szczególności, przykłady umieszczone w Dodatku C ilustrują zastosowanie programu ATP-EMTP do rozwiązywania następujących zagadnień: Przyklad_C1_1 - tworzenie modułów w trybie wsadowym. Przyklad_C1_2 - tworzenie modeli w edytorze graficznym ATPDraw. Przyklad_C1_3 - tworzenie modułów w edytorze ATPDraw. Przyklad_C2 - uniwersalny model transformatora trójfazowego. Przyklad_C3 - model analogowego filtru odcinającego. Przyklad_C4 - model zabezpieczenia różnicowego transformatora. Przyklad_C5 - symulacyjna analiza rozruchu silnika indukcyjnego. Przyklad_C6 - model dwustronnie zasilanego generatora indukcyjnego. Przyklad_C7 - symulacyjna analiza adaptacyjnego układu automatyki SPZ. Przyklad_C8 - model statycznego kompensatora mocy biernej. Pozostałe przykłady zawierają numeryczne programy związane z odpowiadającymi im przykładami zamieszczonymi w książce.
000000327 6531_ $$aEMTP
000000327 6531_ $$asymulacja komputerowa
000000327 6531_ $$aelektromagnetyczny stan przejściowy
000000327 8560_ $$feugeniusz.rosolowski@pwr.wroc.pl
000000327 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/327/files/$$zAccess to Fulltext
000000327 980__ $$aOTHER