Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Rosolowski:327,
   author    = "Rosolowski, E",
   title    = "Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów
           przejściowych. Przykłady.",
   month    = "Wrz",
   year     = "2009",
   note     = "adgdafg",
}