Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-TEACHING-2009-033

Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych. Przykłady.

Rosolowski, E (Politechnika Wrocławska)

2009-09-03

Abstract: Zamieszczone przykłady są uzupełnieniem materiału zawartego w książce Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.. W szczególności, przykłady umieszczone w Dodatku C ilustrują zastosowanie programu ATP-EMTP do rozwiązywania następujących zagadnień: Przyklad_C1_1 - tworzenie modułów w trybie wsadowym. Przykład_C1_2 - tworzenie modeli w edytorze graficznym ATPDraw. Przykład_C1_3 - tworzenie modułów w edytorze ATPDraw. Przykład_C2 - uniwersalny model transformatora trójfazowego. Przykład_C3 - model analogowego filtru odcinającego. Przykład_C4 - model zabezpieczenia różnicowego transformatora. Przykład_C5 - symulacyjna analiza rozruchu silnika indukcyjnego. Przykład_C6 - model dwustronnie zasilanego generatora indukcyjnego. Przykład_C7 - symulacyjna analiza adaptacyjnego układu automatyki SPZ. Przykład_C8 - model statycznego kompensatora mocy biernej. Pozostałe przykłady zawierają numeryczne programy związane z odpowiadającymi im przykładami zamieszczonymi w książce.

Keyword(s): EMTP ; symulacja komputerowa ; elektromagnetyczny stan przejściowy ; stany przejściowe
Note: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/327/files/

Cited by: try citation search for ENY-TEACHING-2009-033

Record created 2009-10-03, last modified 2009-10-12

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(1040)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(1019)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1014)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1006)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1006)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.