Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000328 001__ 328
000000328 037__ $$aENY-TEACHING-2009-033
000000328 041__ $$apol
000000328 100__ $$aRosolowski, E$$uPolitechnika Wrocławska
000000328 245__ $$aKomputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych. Przykłady.
000000328 260__ $$c2009-09-03
000000328 500__ $$aOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
000000328 520__ $$a Zamieszczone przykłady są uzupełnieniem materiału zawartego w książce Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.. W szczególności, przykłady umieszczone w Dodatku C ilustrują zastosowanie programu ATP-EMTP do rozwiązywania następujących zagadnień: Przyklad_C1_1 - tworzenie modułów w trybie wsadowym. Przykład_C1_2 - tworzenie modeli w edytorze graficznym ATPDraw. Przykład_C1_3 - tworzenie modułów w edytorze ATPDraw. Przykład_C2 - uniwersalny model transformatora trójfazowego. Przykład_C3 - model analogowego filtru odcinającego. Przykład_C4 - model zabezpieczenia różnicowego transformatora. Przykład_C5 - symulacyjna analiza rozruchu silnika indukcyjnego. Przykład_C6 - model dwustronnie zasilanego generatora indukcyjnego. Przykład_C7 - symulacyjna analiza adaptacyjnego układu automatyki SPZ. Przykład_C8 - model statycznego kompensatora mocy biernej. Pozostałe przykłady zawierają numeryczne programy związane z odpowiadającymi im przykładami zamieszczonymi w książce.
000000328 6531_ $$aEMTP
000000328 6531_ $$asymulacja komputerowa
000000328 6531_ $$aelektromagnetyczny stan przejściowy
000000328 6531_ $$astany przejściowe 
000000328 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000328 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/327/files/$$zAccess to Fulltext
000000328 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:328$$pglobal
000000328 980__ $$aTEACHING