Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2009-261

Pomiar impedancji z wykorzystaniem algorytmu adaptacyjnego

Piotrowicz, J (Politechnika Wrocławska)

2009-04-20

Abstract: Pomiary impedancji wymagają stabilnej częstotliwości pomiarowej. Jednym ze sposobów ograniczenia tego problemu jest algorytm który nadąża za zmianami częstotliwości źródła. Wykorzystano zjawisko tzw. przecieku widma DFT sygnału próbkowanego. Przedstawiono algorytm realizujący opisaną metodę i jego implementację w pakiecie z procesorem sygnałowym. Wykonano pomiary testujące oraz omówiono wpływ wybranych czynników na błędy pomiaru.

Keyword(s): impedancja ; DFT ; przeciek widma ; procesor sygnałowy
Note: Transactions on computer applications in electrical engineering : XIV Conference ZKwE '09, Poznan, April 20-22, 2009


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/329/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2009-261

Record created 2009-10-20, last modified 2009-10-21

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(705)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(704)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(689)  Power Swing Phenomena and its Detection and Prevention - Khan, U N et al - ENY-ARTICLE-2008-140
(688)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(686)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.