Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2009-261

Pomiar impedancji z wykorzystaniem algorytmu adaptacyjnego

Piotrowicz, J (Politechnika Wrocławska)

2009-04-20

Abstract: Pomiary impedancji wymagają stabilnej częstotliwości pomiarowej. Jednym ze sposobów ograniczenia tego problemu jest algorytm który nadąża za zmianami częstotliwości źródła. Wykorzystano zjawisko tzw. przecieku widma DFT sygnału próbkowanego. Przedstawiono algorytm realizujący opisaną metodę i jego implementację w pakiecie z procesorem sygnałowym. Wykonano pomiary testujące oraz omówiono wpływ wybranych czynników na błędy pomiaru.

Keyword(s): impedancja ; DFT ; przeciek widma ; procesor sygnałowy
Note: Transactions on computer applications in electrical engineering : XIV Conference ZKwE '09, Poznan, April 20-22, 2009


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/329/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2009-261

Record created 2009-10-20, last modified 2009-10-21

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(880)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(867)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(864)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(863)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001
(863)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.