Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2009-270

Time-varying signal parameters for assessment of disturbances in wind energy systems

Lobos, T (Wroclaw University of Technology, Poland) ; Schegner, P (Technical University of Dresden, Germany) ; Sikorski, T (Wroclaw University of Technology, Poland)

2009-07-08

Abstract: This paper proposes some extended method for assessment of transient disturbances in wind energy systems. Main efforts are addressed to transient analysis using time-frequency methods coupled with instantaneous characteristic of signal parameters. Introduced ideas utilize smoothed non-parametric time-frequency representations as well as empirical mode decomposition and Hilbert transform. Streszczenie: Artykuł poświęcony jest zagadnieniom oceny zakłóceń w układach energetyki wiatrowej, zwłaszcza analizie stanów przejściowych z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych oraz chwilowych charakterystyk parametrów sygnału. Proponowane rozwiązania wykorzystują wygładzone nieparametryczne transformacje czasowo-częstotliwościowe oraz dekompozycje na mody empiryczne i transformację Hilberta. (Zmienne w czasie parametry sygnału w ocenie zakłóceń układów energetyki wiatrowej)

Keyword(s): distributed generation ; wind systems ; transients ; time-frequency analysis ; signal decomposition
Note: 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering" CPEE 2009, 16-19.09.2009


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/338/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2009-270

Rekord stworzony 2009-10-27, ostatnia modyfikacja 2009-10-28

Podobne rekordy


 
Osoby, które oglądały tę stronę, oglądały również:
(1043)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1037)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1036)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1027)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001
(1025)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020

 
Oceń ten dokument:
Bądź pierwszy i oceń ten dokument.


Dyskusja nad tym dokumentem:
Rozpocznij dyskusję o tym dokumencie.