Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000338 001__ 338
000000338 037__ $$aENY-ARTICLE-2009-270
000000338 041__ $$aeng
000000338 100__ $$aLobos, T$$uWroclaw University of Technology, Poland
000000338 245__ $$aTime-varying signal parameters for assessment of disturbances in wind energy systems
000000338 260__ $$c2009-07-08
000000338 300__ $$a3p
000000338 500__ $$a10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering" CPEE 2009, 16-19.09.2009
000000338 520__ $$aThis paper proposes some extended method for assessment of transient disturbances in wind energy systems. Main efforts are addressed to transient analysis using time-frequency methods coupled with instantaneous characteristic of signal parameters. Introduced ideas utilize smoothed non-parametric time-frequency representations as well as empirical mode decomposition and Hilbert transform. Streszczenie: Artykuł poświęcony jest zagadnieniom oceny zakłóceń w układach energetyki wiatrowej, zwłaszcza analizie stanów przejściowych z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych oraz chwilowych charakterystyk parametrów sygnału. Proponowane rozwiązania wykorzystują wygładzone nieparametryczne transformacje czasowo-częstotliwościowe oraz dekompozycje na mody empiryczne i transformację Hilberta. (Zmienne w czasie parametry sygnału w ocenie zakłóceń układów energetyki wiatrowej)
000000338 6531_ $$adistributed generation
000000338 6531_ $$awind systems
000000338 6531_ $$atransients
000000338 6531_ $$atime-frequency analysis
000000338 6531_ $$asignal decomposition
000000338 700__ $$aSchegner, P$$uTechnical University of Dresden, Germany
000000338 700__ $$aSikorski, T$$uWroclaw University of Technology, Poland
000000338 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000338 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/338/files/$$zAccess to Fulltext
000000338 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:338$$pglobal
000000338 980__ $$aARTICLE