Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000339 001__ 339
000000339 037__ $$aENY-ARTICLE-2009-271
000000339 041__ $$apol
000000339 100__ $$aMoskwa, K$$uPolitechnika Wrocławska. Biblioteka Główna i OINT
000000339 245__ $$aRozwój bibliotek cyfrowych i repozytoriów elektronicznych na Dolnym Śląsku w latach 2004-2008
000000339 260__ $$c2009-09-08
000000339 300__ $$a12p
000000339 500__ $$aKomputerowe wspomaganie badań naukowych = The Computer-Aided Scientific Research. T. XVI. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2009.
000000339 520__ $$aW referacie przedstawiono biblioteki cyfrowe i repozytoria elektroniczne funkcjonujące na Dolnym Śląsku w latach 2004-2008. Scharakteryzowano ogólnie ich zawartość i wielkość, zaprezentowano standardy i systemy zarządzania kolekcjami cyfrowymi oraz omówiono uwarunkowania prawne towarzyszące zarządzaniu zasobami cyfrowymi. Wskazano możliwości wykorzystania kolekcji cyfrowych w badaniach naukowych realizowanych w regionie. DEVELOPMENT OF DIGITAL LIBRARIES AND ELECTRONIC REPOSITORIES IN LOWER SILESIA IN YEARS 2004-2008 In following elaboration were presented digital libraries and electronic repositories operating in Lower Silesia region in years 2004-2008. General description of character and size of their collections was presented, as well as standards and methods of digital collections management and juridical aspects of this management. Potential of usage of digital collections in regional scientific researches was described
000000339 6531_ $$abiblioteka cyfrowa
000000339 6531_ $$arepozytorium elektroniczne
000000339 6531_ $$aBiblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr)
000000339 6531_ $$aDolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC)
000000339 6531_ $$aJeleniogórska Biblioteka Cyfrowa (JBC)
000000339 6531_ $$aRepozytorium Eny Politechnika Wrocławska (Eny PWr)
000000339 6531_ $$aprawo autorskie
000000339 6531_ $$adLibra
000000339 6531_ $$aCDS Invenio
000000339 6531_ $$aDolny Śląsk
000000339 700__ $$aRossa, P$$uPolitechnika Wrocławska. Biblioteka Główna i OINT
000000339 8560_ $$fkrzysztof.moskwa@pwr.wroc.pl
000000339 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/339/files/$$zAccess to Fulltext
000000339 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:339$$pglobal
000000339 980__ $$aARTICLE