Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Moskwa:339,
   author    = "Moskwa, K and Rossa, P",
   title    = "Rozwój bibliotek cyfrowych i repozytoriów elektronicznych
           na Dolnym Śląsku w latach 2004-2008",
   number    = "ENY-ARTICLE-2009-271",
   pages    = "12p",
   month    = "Wrz",
   year     = "2009",
   note     = "Komputerowe wspomaganie badań naukowych = The
           Computer-Aided Scientific Research. T. XVI. Wrocław:
           Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2009.",
}