Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2010-287

Wavelets and Hilbert Transform for detection of short disturbances in electrical power networks

Caciotta, M (University Roma Tre, Italy) ; Giarnetti, S (University Roma Tre, Italy) ; Leccese, F (University Roma Tre, Italy) ; Leonowicz, Z (Wroclaw University of Technology, Poland)

2010-05-20

Abstract: In electrical energy power network, disturbances can cause problems in electronic devices therefore their monitoring is fundamental to properly design the protection and compensation devices. In this paper we address the problem of disturbances’ detection by using two different signal processing methods: Wavelets and Hilbert Transform (HT). Methods were tested under different conditions of noise and harmonic distortion (THD) showing the Hilbert Transform can be used as a valid approach for this type of phenomena. Streszczenie. W sieciach elektroenergetycznych, zakłócenia mogą powodować problemy w urządzeniach elektronicznych. W związku z tym ich monitorowanie, ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego projektowania urządzeń ochronnych i kompensacyjnych. W artykule podjęto problem wykrywania zakłóceń "za pomocą dwóch różnych metod przetwarzania sygnałów: falek i transformaty Hilberta (HT). Metody te były badane przy różnych poziomach szumu i zniekształceń harmonicznych (THD). Stwierdzono przydatność HT do analizy krótkich przebiegów przejściowych i zakłóceń oraz podobnych zjawisk. (Falki i transformata Hilberta do wykrywania zakłóceń w krótkim czasie trwania w sieciach elektroenergetycznych)

Keyword(s): power quality ; wavelets ; Hilbert Transform ; voltage dips ; transients
Note: Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), R. 85, NR 5/2010, pp. 50-54


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/357/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2010-287

Record created 2010-05-22, last modified 2010-05-23

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(910)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(909)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(900)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(891)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001
(889)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.