Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Lobos:359,
   author    = "Lobos, T and Rezmer, J",
   title    = "Wyznaczanie częstotliwości zniekształconych sygnałów w
           układach przekształtnikowych",
   number    = "ENY-ARTICLE-2010-288",
   pages    = "12p",
   month    = "Maj",
   year     = "2003",
   note     = "Wiadomości Elektrotechniczne, rok: 2003, R.LXXI, nr 7-8,
           s.312--315",
}