Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2010-289

Źródła zakłóceń elektromagnetycznych i ich ograniczanie w instalacjach elektrycznych

Klajn, A (Politechnika Wrocławska) ; Markiewicz, H (Politechnika Wrocławska)

2001-06-01

Abstract: Poprawne działanie urządzeń elektroenergetycznych i energoelektronicznych wymaga spełnienia, chociażby w podstawowym zakresie określonych warunków, w szczególności w odniesieniu do: środowiska, w którym urządzenia mają pracować, jakości układu zasilania, zakłóceń elektromagnetycznych. Jednocześnie same urządzenia nie powinny wpływać ujemnie na prace innych urządzeń technicznych np. przez nadmierne podwyższenie temperatury w pomieszczeniu, wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne, ani nie powodować nadmiernych uciążliwości dla przebywających w pobliżu osób. Większość urządzeń elektrycznych takich jak silniki. transformatory, odbiorniki urządzenia grzejne i in. jest przeważnie mało wrażliwa na zmiany warunków otoczenia i zasilania, jeżeli zachodzą one w ograniczonym zakresie. Same również nie powodują istotnych zmian mikroklimatu środowiska, w którym są eksploatowane, ani zakłóceń w układzie zasilania, w stopniu utrudniającym prace innych urządzeń technicznych. Jeżeli jednak niektóre z nich wywołują takie zmiany i zakłócenia, to z reguły możliwe jest takie zlokalizowanie urządzenia i zastosowanie takiego układu zasilania, że zapewnione są pożądane warunki pracy tych oraz innych urządzeń i ograniczone są różnorodne zakłócenia powodowane praca urządzeń zakłócających.

Keyword(s): jakość zasilania ; zakłócenia ; kompatybilność elektromagnetyczna

Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/361/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2010-289

Record created 2010-09-07, last modified 2010-09-08

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(921)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(896)  Zakłócenia wprowadzane do sieci na podstawie analizy poboru energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym - Bernaciak, G - ENY-THESIS-2008-010
(895)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(892)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(892)  Power Swing Phenomena and its Detection and Prevention - Khan, U N et al - ENY-ARTICLE-2008-140

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.