Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000361 001__ 361
000000361 037__ $$aENY-ARTICLE-2010-289
000000361 041__ $$apol
000000361 100__ $$aKlajn, A$$uPolitechnika Wrocławska
000000361 245__ $$aŹródła zakłóceń elektromagnetycznych i ich ograniczanie w instalacjach elektrycznych
000000361 260__ $$c2001-06-01
000000361 300__ $$a15p
000000361 520__ $$aPoprawne działanie urządzeń elektroenergetycznych i energoelektronicznych wymaga spełnienia, chociażby w podstawowym zakresie określonych warunków, w szczególności w odniesieniu do: środowiska, w którym urządzenia mają pracować, jakości układu zasilania, zakłóceń elektromagnetycznych. Jednocześnie same urządzenia nie powinny wpływać ujemnie na prace innych urządzeń technicznych np. przez nadmierne podwyższenie temperatury w pomieszczeniu, wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne, ani nie powodować nadmiernych uciążliwości dla przebywających w pobliżu osób. Większość urządzeń elektrycznych takich jak silniki. transformatory, odbiorniki urządzenia grzejne i in. jest przeważnie mało wrażliwa na zmiany warunków otoczenia i zasilania, jeżeli zachodzą one w ograniczonym zakresie. Same również nie powodują istotnych zmian mikroklimatu środowiska, w którym są eksploatowane, ani zakłóceń w układzie zasilania, w stopniu utrudniającym prace innych urządzeń technicznych. Jeżeli jednak niektóre z nich wywołują takie zmiany i zakłócenia, to z reguły możliwe jest takie zlokalizowanie urządzenia i zastosowanie takiego układu zasilania, że zapewnione są pożądane warunki pracy tych oraz innych urządzeń i ograniczone są różnorodne zakłócenia powodowane praca urządzeń zakłócających.
000000361 6531_ $$ajakość zasilania
000000361 6531_ $$azakłócenia
000000361 6531_ $$akompatybilność elektromagnetyczna
000000361 700__ $$aMarkiewicz, H$$uPolitechnika Wrocławska
000000361 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000361 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/361/files/$$zAccess to Fulltext
000000361 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:361$$pglobal
000000361 980__ $$aARTICLE