Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Klajn:361,
   author    = "Klajn, A and Markiewicz, H",
   title    = "Źródła zakłóceń elektromagnetycznych i ich
           ograniczanie w instalacjach elektrycznych",
   number    = "ENY-ARTICLE-2010-289",
   pages    = "15p",
   month    = "Cze",
   year     = "2001",
}