Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Markiewicz:362,
   author    = "Markiewicz, H and Klajn, A",
   title    = "Wpływ zmian parametrów określających jakość energii
           elektrycznej na pracę odbiorników",
   number    = "ENY-ARTICLE-2010-290",
   pages    = "20p",
   month    = "Cze",
   year     = "2001",
}