Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2010-290

Wpływ zmian parametrów określających jakość energii elektrycznej na pracę odbiorników

Markiewicz, H (Politechnika Wrocławska) ; Klajn, A (Politechnika Wrocławska)

2001-06-01

Abstract: Odbiorniki energii elektrycznej pracują w warunkach zbliżonych do optymalnych, jeżeli są one zasilane napięciem równym napięciu znamionowemu lub niewiele różniącym się, od tego napięcia, a inne parametry określające jakość energii mieszczą się również w przedziałach wartości uznawanych za graniczne dopuszczalne. Również warunki środowiskowe nie powinny być gorsze od zakładanych przez wytwórcę urządzenia. Każde odstępstwo od tych warunków powoduje nieprawidłową pracę odbiorników objawiającą się, m.in. pracą przy obniżonej lub nadmiernie wysokiej a przez to również szkodliwej wydajności, obniżonej sprawności i zwiększonych stratach przy niewielkich przekroczeniach dopuszczalnych zmian podstawowych parametrów napięcia. Przy nadmiernie dużych odchyleniach parametrów napięcia od wartości znamionowych występują przerwy w pracy odbiorników powodowane skutecznym działaniem właściwych zabezpieczeń lub zniszczeniem odbiorników przy braku takich zabezpieczeń.

Keyword(s): jakość energii elektrycznej

Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/362/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2010-290

Rekord stworzony 2010-09-07, ostatnia modyfikacja 2010-09-08

Podobne rekordy


 
Osoby, które oglądały tę stronę, oglądały również:
(910)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(907)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(893)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(892)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(890)  Zakłócenia wprowadzane do sieci na podstawie analizy poboru energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym - Bernaciak, G - ENY-THESIS-2008-010

 
Oceń ten dokument:
Bądź pierwszy i oceń ten dokument.


Dyskusja nad tym dokumentem:
Rozpocznij dyskusję o tym dokumencie.