Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2010-291

Niezawodność dostawy i jakość energii elektrycznej jako kryteria wyznaczające sposoby zasilania odbiorców i wykonania instalacji elektrycznych

Markiewicz, H (Politechnika Wrocławska)

2002-11-19

Abstract: Wśród większości, zajmujących siç dostawą i użytkowaniem energii elektrycznej, utrwaliła się już świadomość, że energia jest towarem i jako taka powinna charakteryzować sic odpowiednią jakością. Straty z tytułu przerw w zasilaniu oraz niezadowalającej jakości energii są bowiem bardzo duże. Szacuje się, że wynoszą one w Stanach Zjednoczonych 20-30 miliardów dolarów rocznie, a w krajach Unii Europejskiej ponad 10 milionów euro. Przez dziesięciolecia nic było pełnej zgodności, jakie parametry powinny określać jakość energii i jakie powinny być dopuszczalne zakresy ich odchyleń od wartości znamionowych. W przeszłości też nie przywiązywano szczególnej uwagi do jakości energii, a podstawowym i często jedynym parametrem jakości była wartość skuteczna napięcia zasilającego. Wynikało to w dużym stopniu z rodzaju użytkowanych wówczas odbiorników (żarówki, urządzenia grzejne, silniki) mało wrażliwych na obniżoną jakość energii zasilającej. Obecnie jednak znaczna cześć, a często większość odbiorników; to odbiorniki o nieliniowych charakterystykach.

Keyword(s): jakość energii ; niezawodność
Note: PCPM 19/11/2002


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/363/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2010-291

Record created 2010-09-07, last modified 2010-09-08

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(1022)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(974)  Zakłócenia wprowadzane do sieci na podstawie analizy poboru energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym - Bernaciak, G - ENY-THESIS-2008-010
(957)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(954)  Power Swing Phenomena and its Detection and Prevention - Khan, U N et al - ENY-ARTICLE-2008-140
(954)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.