Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Markiewicz:363,
   author    = "Markiewicz, H",
   title    = "Niezawodność dostawy i jakość energii elektrycznej jako
           kryteria wyznaczające sposoby zasilania odbiorców i
           wykonania instalacji elektrycznych",
   number    = "ENY-ARTICLE-2010-291",
   pages    = "28p",
   month    = "Lis",
   year     = "2002",
   note     = "PCPM 19/11/2002",
}