Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Kilian:365,
   author    = "Kilian, L",
   title    = "Współspalanie węgla i biomasy w polskich zakładach
           wytwórczych energii elektrycznej – wybrane aspekty
           prawne.",
   month    = "Paź",
   year     = "2010",
   note     = "praca inżynierska",
}