Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2010-294

Wykorzystanie pakietu FILTR'96 w dydaktyce i projektowaniu cyfrowych filtrów FIR

Lobos, T (Politechnika Wrocławska) ; Ruczewski, P (Politechnika Wrocławska) ; Szymanda, J (Politechnika Wrocławska)

1999-01-01

Abstract: W artykule przedstawiono przykładową realizację zadania dydaktycznego w ramach prowadzonych kursów z bloku przedmiotowego "Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów". Zaprezentowano temat aplikacyjny wykorzystujący autorskie, nowe koncepcje projektowania filtrów FIR. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty przetwarzania i identyfikacji w czasie rzeczywistym zakłóconych sygnałów okresowych. Zasygnalizowano możliwość praktycznego zastosowania filtrów nierekursywnych w zagadnieniach automatyki pomiarowej, których współczynniki wyznaczane są z uwzględnieniem tzw. Kryterium Fazy Optymalnej (KFO). Stwierdzono, że w ogólnym przypadku kryterium KFO pozwala na zmniejszenie wartości charakterystyki amplitudowej (oraz błędów kwantyzacji) bez zwiększania stopnia filtru.

Keyword(s): filtr cyfrowy

Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/367/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2010-294

Record created 2010-10-14, last modified 2010-10-15

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(844)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(843)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(841)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(837)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001
(837)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.