Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000367 001__ 367
000000367 037__ $$aENY-ARTICLE-2010-294
000000367 041__ $$apol
000000367 100__ $$aLobos, T$$uPolitechnika Wrocławska
000000367 245__ $$aWykorzystanie pakietu FILTR'96 w dydaktyce i projektowaniu cyfrowych filtrów FIR
000000367 260__ $$c1999-01-01
000000367 300__ $$a21p
000000367 520__ $$aW artykule przedstawiono przykładową realizację zadania dydaktycznego w ramach prowadzonych kursów z bloku przedmiotowego "Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów". Zaprezentowano temat aplikacyjny wykorzystujący autorskie, nowe koncepcje projektowania filtrów FIR. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty przetwarzania i identyfikacji w czasie rzeczywistym zakłóconych sygnałów okresowych. Zasygnalizowano możliwość praktycznego zastosowania filtrów nierekursywnych w zagadnieniach automatyki pomiarowej, których współczynniki wyznaczane są z uwzględnieniem tzw. Kryterium Fazy Optymalnej (KFO). Stwierdzono, że w ogólnym przypadku kryterium KFO pozwala na zmniejszenie wartości charakterystyki amplitudowej (oraz błędów kwantyzacji) bez zwiększania stopnia filtru.
000000367 6531_ $$afiltr cyfrowy
000000367 700__ $$aRuczewski, P$$uPolitechnika Wrocławska
000000367 700__ $$aSzymanda, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000367 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000367 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/367/files/$$zAccess to Fulltext
000000367 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:367$$pglobal
000000367 980__ $$aARTICLE