Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Lobos:367,
   author    = "Lobos, T and Ruczewski, P and Szymanda, J",
   title    = "Wykorzystanie pakietu FILTR'96 w dydaktyce i projektowaniu
           cyfrowych filtrów FIR",
   number    = "ENY-ARTICLE-2010-294",
   pages    = "21p",
   month    = "Sty",
   year     = "1999",
}