Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@techreport{Leonowicz:371,
   author    = "Leonowicz, Z",
   title    = "Raport o jakości energii",
   number    = "ENY-REPORT-2010-002",
   month    = "Gru",
   year     = "2010",
}